Szolgaltatasok.com Új szolgáltatás hozzáadása Kapcsolat
Szolgáltatás keresése:
Népszerű városok
Budapest  Debrecen  Pécs  Győr  Miskolc  Székesfehérvár  Szeged  Siófok  Kecskemét  Nyíregyháza  Szombathely  Budaörs  Tatabánya  Érd  Eger  Veszprém  Dunaújváros  Zalaegerszeg  Kaposvár  Békéscsaba 
1098 Budapest , Lobogó U. 1. Térkép

Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázium És Szakközépiskola térkép

Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázium És Szakközépiskola


Telefon: 1/280-5994

  

Weboldal (weores-bp.sulinet.hu)


Email cím: [javascript protected email address]
A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 2004 őszén kezdte meg működését, mint a Vajda János Újreál Gimnázium és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola („Lobogó utcai iskola”) jogutódja.Az iskola környezete, adottságaiIskolánk az 1960-as években épült József Attila lakótelepen található. Környezete viszonylag csendes és kis forgalmú; fákkal, virágokkal teli. Mindkét tagintézmény - a gimnázium és az általános iskola egyaránt - két-két épületben működik, de a gyerekeknek, fiataloknak mindenhol állandó helyük van. Az általános iskola főépületében, a Lobogó utca 1-ben van az iskola székhelye. Az első két osztályba járók a Napfény utca 3. alatt egy forgalomtól elzárt utcában levő, nagyon kedves kis épületben tanulnak. A gimnázium főépülete a Toronyház utca 21. A Toronyház utca 11. szám alatti kis épületben van a művészeti tagozatosok dráma terme. Az általános iskola főépületéhez tanuszoda kapcsolódik, a gimnázium főépületéhez pedig – a fővárosban egyedülálló módon – egy egész tanévben működő jégcsarnok! (A tanuszoda és a IX kerület többi diákját is szolgálja.)

Az iskola 2004 szeptembere óta működik tizenkét évfolyamos iskolaként. A jogelőd általános iskola legerősebb hagyományai a sporthoz és a művészeti neveléshez (ének-zene, illetve képzőművészet) kapcsolódnak. Az iskola sok éve adott otthont a Ferencvárosi Torna Club, illetve a Kőbánya SC utánpótlás sportolóinak, akik fényes sikereket értek el hazai és nemzetközi versenyeken. Emellett kiemelkedő sikereket értek el diákjaink kórustalálkozókon.

A másik jogelőd: a Vajda János Újreál Gimnázium 1991-ben az ún. „újreál iskola” egyik első megvalósítója. Ez olyan középiskolát jelent, ahol a diákok a középiskolai alapismeretek elsajátítása mellett megszerezhetik azt a maximális tudást, amelynek elérésére egyénileg képesek. A mindenkori valósághoz, a realitásokhoz való újszerű viszonyt volt hivatott kifejezni az újreál név is. E koncepcióból megőriztük, hogy az iskola rugalmas szervezetben működik, érzékenyen reagál a környezet kihívásaira, a megrendelői igényekre, és a gyakorlatban is használható tudást kíván adni. Különös figyelmet fordítunk az egyéni adottságokra, hajlamokra. Arra törekszünk, hogy az életben alkalmazható tudást adjunk át tanítványainknak.

A gimnáziumban a drámapedagógiai nevelés és a színjátszás területén kimagasló eredményeket értünk el. E hagyományra építettük 2001-ben elindított személyiségfejlesztő művészeti tagozatunkat. E képzést 2006 óta a Keleti István Művészeti Iskolával, rajta keresztül az ország legkiválóbb drámatagozatos iskoláival együttműködve folytatjuk.Pedagógiai alapelveinkArra törekszünk, hogy harmonikus személyiségű fiatalokat neveljük, harmonikus környezetben, az egyéni adottságokra való tekintettel rugalmas iskolai szervezetben, a rászorulókról gondoskodva, a folyamat résztvevőinek igényeire és érdekeire való tekintettel partnerközösséget vállalva. Alapértékeink tehát a nyitottság, partnerség, rugalmasság, gondoskodás és harmónia.ÖrökségünkRendelkezünk egy páratlan nemzeti örökséggel. Iskolánk 2005-ben kapta meg Weöres Sándor és Károlyi Amy könyvtári hagyatékának jelentős részét, több mint 2000 kötetet, amelyet azóta féltő gonddal őrizünk és használunk. A kialakított emlékhelyen bemutatjuk a legszebb könyveket néhány relikviával együtt, a többit az általános iskola és a gimnázium könyvtárában megosztva helyzetünk el, s azok helyben olvashatók. Évente négy alkalommal az iskola különböző csoportjai ellátogatnak a farkasréti temetőbe a költő házaspár sírjának gondozására és emlékezésre. Az általános iskolában működő DOBSZERDA-klubban rendszeresen látunk vendégül neves gyermekvers-költőket, apránként a gyermekirodalom egy bázisává válunk. A Dobszerda-magazinban verseket, rajzokat, rejtvényeket közlünk a gyerekek tollából. Közülük néhányan már a Dörmögőben is megjelentek.

Képzési rendszerünk, kínálatunkAz iskola első évfolyamán általános tantervű osztályok indulnak, amelyekben kötelező egységes alapképzés mellett már első osztálytól évfolyamonként emelkedő óraszámban választhatják a tanulók speciális emelt szintű képzési programjaink moduljait, az a osztályban angolt és számítástechnikát, a b osztályban testnevelést. Versenysportolókat nevelő egyesületekkel való megállapodás alapján (Ferencvárosi Torna Club, Bp. Spartacus SE) sportosztályokat is szervezünk, melyekben biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a gyermekek iskolai előmenetelük és fejlődésük veszélyeztetése nélkül végezhessék az edzőik által előírt programot.

Az általános iskola 5-8. évfolyamán az általános képzés mellett minden évfolyamon tanítunk számítógép-ismeretet, amelynek célja, hogy a tanuló a 8. osztály befejezéséig elvégezze az ECDL-program („európai számítógépes jogosítvány”) Start-csomagját, és sikeres vizsgát tegyen. Távolabbi célunk, hogy ha a tanuló iskolánk gimnázium képzésében tanul tovább, akkor a 11. évfolyam befejezéséig az ECDL többi moduljának vizsgáit is le tudja tenni. Hasonlóképpen az általános iskola 5-8. évfolyamán az általános képzés mellett minden évfolyamon olyan óraszámban tanítjuk az idegen nyelvet, hogy a 8. osztály befejezéséig a jeles tanulók le tudják tenni az alapfokú nyelvvizsgát. Az 5-8. évfolyamon is módjuk van a tanulók második idegen nyelv tanulását elkezdeni.

Gazdag állományú könyvtárral rendelkezünk, ahol rendszeresen tartunk könyvtári órákat a tájékozódás megtanulására, érett olvasói szokások kialakítására. Informatikai oktatásunk során felkészítjük tanulóinkat arra, hogy képesek legyenek könnyen, gyorsan megszerezni a számukra fontos információkat.

Az iskola nyolcadik évfolyamára járó tanulókat tanulmányi átlaguk alapján a gimnázium mentesíti a felvételi vizsga alól. A tantestület minden tanév elején közösen határozza meg az adott tanévre vonatkozóan a mentesítésre jogosító tanulmányi átlagot, melybe minden tanév végi, illetve a nyolcadik osztály félévi osztályzatok, valamint a magatartás és szorgalom jegyeit számítjuk be. A gyengébb tanulók viszont részt vehetnek a rendes felvételi eljárásban. Szeretnénk, ha az általános iskolásoknak minél magasabb hányada itt, az intézményen folytatná gimnáziumi tanulmányait.A gimnáziumi képzésben három osztályt indítunk:

A) Négy évfolyamos általános tantervű osztály

A tanulók az általános, kötelező képzés mellett heti 2 órában választhatnak ECDL-felkészítő informatikai képzést vagy drámajáték-foglalkozásokat, „utazás-turizmus” fakultációt, ami érettségi vizsgára is választható szakmai előkészítő tantárgy. Első idegen nyelvként angolt vagy németet tanulnak. Második idegen nyelv: az angol/német/olasz/francia egyike. Tizenegyedik osztálytól a tanulók az érdeklődési körüknek megfelelően bármely tárgyból jelentkezhetnek emelt szintű érettségi vizsga-felkészítő tanfolyamra, Jelentkezési kód: 91

B) Nyelvi előkészítő évfolyammal bővített (1+4 évfolyamos) általános tantervű osztály

Az első évfolyamon a tanulók az angol vagy német nyelvet 12 órában, az informatikát 4 órában tanulják, a többi órán alapkészségeiket erősítjük, illetve tanulás-módszertani ismereteket szereznek. Célkitűzés előrehozott érettségi vizsgát tenni 10. vagy 11. osztály végén. A továbbiakban a képzés tartalma megegyezik a fentivel. Jelentkezési kód angolra: 01, németre: 02

M) Nyelvi előkészítő évfolyammal bővített (1+4 évfolyamos) személyiségfejlesztő művészeti osztály („dráma tagozat”)

Az első évfolyamon a tanulók az angol vagy német nyelvet 12 órában, az informatikát 4 órában tanulják, s megkezdődik művészeti képzés. Célkitűzés előrehozott érettségi vizsgát tenni idegen nyelvből 10. vagy 11. osztály végén A színjáték valamint a képzéshez kapcsolódó beszéd-, kreatív ének-zenei- és mozgásgyakorlatok keretében fejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejlesztjük a tanulók érzelmi, értelmi, szociális képességeit, gazdagítjuk önkifejezési formáit. Nem színészképzést folyatunk, de a létrejött produkciók évről-évre nagy sikert érnek el bemutatókon, versenyeken. Dráma tantárgyból érettségi vizsga is tehető 12. végén. (A többi tárgyból 13. ban.) A képzést a Keleti István Művészeti Iskolával együttműködve végezzük. Aki minden tagozatos tantárgyat tanulni akar, az a művészeti iskolába is beiratkozik, de a gimnáziumi órák is biztosítják a dráma érettségire a felkészítést. Jel. kód angolra: 21, németre: 22Kiknek ajánljuk iskolánkat?Akik szívesen lennének egy derűs és aktív diákcsapat tagjai.

Akik szívesen dolgoznak a hagyományostól eltérő tanulási formákban (csapatban, projektekben, stb.).

Akik örülnek annak, ha nem száraz ismeretek tanulnak, hanem a tudás alkalmazásának képességét is fejleszthetik.

Akik örülnek annak, ha olyan képzést kapnak, amely által képesek lesznek új ismeretek megszerezésére.

Akik szívesen veszik azt, ha tudásukat rendszeresen és objektívan mérik, hogy ezáltal iránymutatást kapjanak további munkájukhoz és felkészítsék őket a későbbi vizsgahelyzetekre. (Rendszeres belső vizsgáink vannak.)

Akiket különösen érdekel a színpad világa és a drámajáték (művészeti tagozat) vagy az idegen nyelvek és a kommunikáció (nyelvi előkészítő évvel bővített általános tagozat).

Akik élvezik azt, ha a tanuló-közösséget a sokszínűség jellemzi.

Akik hisznek a demokráciában – az iskolában is.

Akik szeretik Weöres Sándor költészetét, s büszkék arra, hogy iskolájuk gondozza a költő könyvtári hagyatékának jelentős részét.


Szolgáltatás kategóriái

Oktatás  

Hasonló szolgáltatások

Népszerű szolgáltatások
Építőipar  orvos  vendéglátás  Szolgáltatás  étterem  fogászat  fogorvos  Kereskedelem  fogorvosi rendelő  Hotel / Panzió / Szállás  Egyéb  Étterem / Pub / Söröző  háziorvos  gyártás  Oktatás  fodrászat  Ipar  szerviz  hajápolás  kozmetika