Szolgaltatasok.com Új szolgáltatás hozzáadása Kapcsolat
Szolgáltatás keresése:
Népszerű városok
Budapest  Debrecen  Pécs  Győr  Miskolc  Székesfehérvár  Szeged  Siófok  Kecskemét  Nyíregyháza  Szombathely  Budaörs  Tatabánya  Érd  Eger  Veszprém  Dunaújváros  Zalaegerszeg  Kaposvár  Békéscsaba 
7361 Kaposszekcső , Liget Lakótelep 10.

Kapos I.t.k. Kht. térkép

Kapos I.t.k. Kht.


Telefon: 74/565-657

  

Weboldal (kapositk.hu)


Email cím: [javascript protected email address]
Szolgáltatások

oktatásszervezés
projektmenedzselés
inkubátorház
élelmiszervizsgálat
rendezvényszervezés
újságkiadás
gazdaságfejlesztés


Szolgáltatás kategóriái

Oktatás  

Hasonló szolgáltatások

Kapos Innov�ci�s Transzfer k�zpont Kht. Aktu�lis Bemutatkoz�s Helyi Vid�kfejleszt�si Iroda

Id�pont: 2010. június 5. (szombat), 17 óra

2009. december 31-én befejez�dik az Új Magyarország Fejlesztési Terv ;Dél-dunántúli Operatív Program keretében megvalósuló beruházás,

a Kapos Inkubátorház A és B épületének b�vítése, átalakítása a Dombóvári Ipari Parkban (volt szovjet laktanya). Az „A” épületben
irodák, raktár- és laboratóriumi helyiségek

KIADÓK!
Az inkubátorház a régi és megújult szolgáltatásaival várja az érdekl�d�ket.
;
Érdekl�dni helyben :
Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztés� Nonprofit Kft.
7361 Kaposszekcs�, Liget ltp. 10.
Tel: +36 (74) 565-657 Fax: +36 (74) 565-658
Csiba Zsuzsanna +36 (20) 369-7443, [email protected]
Szlovákné Jancsó Zsuzsanna

+36 (20) 369-7442, [email protected]
;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;

Válságmenedzsment a KKV szektorban ” cím� fórumra Kapos Innovációs Központba.

Id�pont: 2009. március 25. (szerda), 17 óra

; ; ; ; ; ; ;Kazinczi Katalin , DDRFÜ Nonprofit Kft., Dombóvári kistérség

; ; ; ; ; ; ;Ignáczné Széni Dorottya , DDRFÜ Nonprofit Kft., Dombóvári kistérség

AQUAVIS Energiatermel� és Szolgáltató Kft. értesíti a Dombóvár Ipari Parkban m�köd� lév� vállalkozásokat, hogy december 11-én 10 órakor a Kapos Innovációs Központban az ipari park m�szaki hatásterületén létesül� ill. tervezés alatt álló geotermális h�hasznosító rendszer/beruházás illetve szolgáltatás tárgyában tájékoztatót és egyeztetést tart.

- a vállalkozók, mint számításba vehet� igénybevev�k jelenlegi ill. várható h�igénye (f�tés + melegvíz vagy technológiai h�igény)
;
2008.12.10.

A Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht.

; Kapos Innovációs Központ (Kaposszekcs�, Liget lakótelep 10.)
A képzés id�pontjai és tematikája: 10.31. Dr. Bank Klára: A megújuló energiahordozók szerepe, jelent�sége napjainkban I.
11.07.

Dr. Bank Klára: Megújuló energiahordozók a Dél-Dunántúlon I.
Különös tekintettel a szél és a geotermikus energiára
11.14.

Csete Sándor: Megújuló energiahordozók a Dél-Dunántúlon II.
A biomassza növények szerepe a Dél-Dunántúlon a mez�gazdaságban, lehet�ségek és aktualitások.

; ; ; ;
11.14. Dr. Fülöp László: Megújuló energiahordozók a Dél-Dunántúlon III. - Napenergia
11.21

; Dr. Somogyvári Márta: Ágazat specifikus üzleti kommunikáció

; ; ; ;
12.11.(délel�tt) Dr. Német Béla: A megújuló energiahordozók szerepe, jelent�sége napjainkban II.
Kutatás-fejlesztés, innováció a DDKKK törekvései a megújuló energetika piacán
12.12. Dr. Németh Béla: A megújuló energiapiac szabályozása
; A képzések minden megadott napon délel�tt 8:00-12:00-ig és délután 13:00-17:00-ig tartanak.
A részvétel térítésmentes.
; Részvételi szándékát, kérem, jelezze a 20/773-8377 -es telefonszámon!
;
; ; ; ; ----------------------------------- ; ; ; ; Ismét lehet�ség munkahelyi képzésekre – uniós támogatással ; Kiírásra került a HEFOP 3.4.1-08/1 jel�, "Munkahelyi képzések támogatása" cím� pályázat. A Humáner�forrás-fejlesztési Operatív Programban az elmúlt években meghirdetett és nagy érdekl�déssel kísért munkahelyi képzések pályázat ismét megnyílik. Ez alkalommal minden Magyarországon m�köd� vállalkozás jogosult pályázni a korábbihoz hasonló kedvez� feltételek mellett. ;
Egy vállalkozás legalább 1 millió, de akár 50 millió forint vissza nem térítend� támogatást is kaphat. Ideális esetben csupán a képzési költségek 10-20 százalékát kell a vállalkozásnak kifizetnie, a többit uniós forrásokból fedezhet�.
Minden olyan képzésre felhasználható a támogatás, mely ; akkreditált, illetve amely akkreditált intézményben folyik és az országos képzési jegyzékben szerepel.
;
Képzés típusok:

Munka-, illetve egészségvédelmi tanfolyamok A felsorolt képzések minden felmerül� költségére támogatást szerezhet�; a tanfolyam díjától kezdve az utazási kiadásokon át egészen a szükséges tankönyvek, illetve vizsgák áráig. Ezek mellett a képzések adminisztratív terhei is részben EU-s pénzekb�l finanszírozhatók – természetesen tételes elszámolás mellett. Pályázhatnak olyan gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók, melyek a törvény szerint kis-és középvállalkozásnak min�sülnek és legalább egy f�t foglalkoztatnak. Ezen kívül a nagyvállalkozások számára is nyitva áll a forrás, a támogatási intenzitástól eltekintve azonos feltételekkel vehetnek részt a pályázaton. ;
B�vebb információ: www.nfu.hu
2008.05.05

M E G H Í V Ó
GOP és Baross 2007 Pályázati Információs Nap
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és a Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht. pályázati tájékoztatót szervez, melyre tisztelettel meghívjuk.

Id�pont: 2007. november 27. (kedd) 14.00 óra

Helyszín: Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht.
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;(7361 Kaposszekcs�, Liget ltp. 10.)

Program:
14.00 ; ;Tájékoztató a GOP innovációs pályázati lehet�ségekr�l.
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;El�adó: Keller Péter (GKM)
14.30 ; ;Tájékoztató a tervezett 2007. évi Baross Gábor innovációs pályázati ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;lehet�ségekr�l.
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;El�adó: Derjanecz Anita csoportvezet� (DDRFÜ)
15.00 Fórum (kérdések-válaszok)
A rendezvényen való részvétel díjmentes.

Kérjük Önöket, hogy a részvételi szándékukat legkés�bb november 23-ig szíveskedjenek visszajelezni Apaczeller Annamária RIÜ projektmenedzser részére a következ� e-mail címen: [email protected]
Továbbá a két pályázati kiírásra vonatkozó és már megfogalmazott kérdéseiket is szíveskedjenek eljuttatni a fenti e-mail címre.
Tekintettel a témák fontosságára és aktualitására tisztelettel kérem, hogy személyével és együttm�ködésével járuljon hozzá rendezvényünk sikeréhez.

2007 október 24.-t�l pályázható KEOP támogatás Energia hatékonyság fokozása címmel ;
Kódszám : KEOP-2007-5.1.
;
A támogatás célja : hatékonyság és energiatakarékosság fokozása (energiatermelés, elosztás stb..) a végfelhasználás területén. Épületek (költségvetési szervek, üzemi épületek, vállalkozások üzemi és irodaépületeire, távh�szolgáltatók számára). Els�dleges prioritás a közepes méret� projektek számára, támogatás megtérülést�l függ�en 10-50 % közt, egyfordulós pályázati rendszerben.
;
Rendelkezésre álló forrás : 8,76 milliárd forint
;
Pályázók köre:
Kis és középvállalkozás Költségvetési szervek Nonprofit szervezetek ;
Pályázat tartalma (támogatható tevékenységek köre) :
Energiafelhasználás csökkentése, közvilágítás energiaszükségletének csökkentése, távh�ellátás korszer�sítés, h�technikai rekonstrukció, megújuló energiaforrások használatát lehet�vé tev� beruházások
;
Területi korlátozás : ország teljes területére, a pályázónak magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe kell legyen.
;
Támogatás mértéke : összes elszámolható költség 10 – 50%-a
;
Támogatás összege : maximum 500 millió forint, a projekt mérete min. 10 millió forint.
;
Pályázat benyújtásának módja : magyar nyelven, projektadatlapon, postai úton vagy személyesen.
A pályázatok benyújtása 2007. október 24-t�l folyamatosan lehetséges.
B�vebb információ
Kapos ITK Kht.
Cím: 7361 Kaposszekcs�, Liget Ltp. 10.
Telefon: 06 74/565-657, 06 74/565-658
06 20/574-85-65
Fax: 06 74/565-657
E-mail: [email protected]
Csiba Zsuzsanna- intézményvezet�
Telefon: 06 74/565-657/110-es mellék
Mobil: 06 20/369-74-43
E-mail: [email protected]
2007.10.09
------------------------------------------
;

Közlemény
;
;
A Magyar Nemzet cím� lap 2007. szeptember 24-i számában „Pályázati öner�-igazolás közpénzekkel” címmel cikk jelent meg, amelyben a tények tudatos ferdítése és alapvet� információk elhallgatása következtében olyan módon tünteti fel a Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht-t, illetve a Hozam 2001 Kft-t, mint amely cégek ügyfelük jóhiszem�ségével visszaélve, annak szellemi termékét felhasználva jutott gazdasági el�nyökhöz. A hivatkozott cikk súlyosan sérti a két cég üzleti érdekeit, jó hírét, ezzel alkalmas ügyfelei bizalmának megrendítésére. Ezért Faragó Antal - mint a cikkben megnevezett információforrás- ellen, jó hírnév megsértése címén bírósági eljárást kezdeményezünk, egyben a cikk állításaival szemben az alábbi jól dokumentálható tényekre is fel szeretnénk hívni a figyelmet:
;

A Tolna Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara Szolgáltató Kht. által elnyert támogatás alapjául szolgáló pályázat beadása 2003. májusában történt. A Tolna Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara Szolgáltató Kht. Játék- és Taneszköz Klaszter létrehozását célzó megvalósíthatósági tanulmány, WEB oldal és arculati elemek kialakítására kérte a támogatást. Ezen elemek semmiféle kapcsolatban nincsenek a Faragó Antal által magáénak jegyzett, egyébként egy 4 tagú szerz�i kör által készített „Nemzeti Játék és Taneszköz Stratégia” kidolgozására tett javaslattal, amelynek célja az állami szféra döntéshozóinak meggy�zése a téma fontosságáról. A két téma különböz�ségét bizonyítja az is, hogy míg a klaszter m�ködési alapjait célzó pályázat célcsoportja a kis- és középvállalkozói szféra, úgy a Faragó Antal féle javaslat célja egy felülr�l lefelé építkez�, állami döntéshozatali rendszer kiépítése és megvalósítása költségvetési forrásokból. A cikkben leírt vádak a szellemi termékek jogosulatlan felhasználásáról már csak azért sem állhatnak meg, mivel a Tolna Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara Szolgáltató Kht. a pályázatát 2003. májusában, a Faragó Antal által hivatkozott klasztermenedzsment szerz�dést pedig 2003. októberében kötötték. A Tolna Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara Szolgáltató Kht. által elnyert támogatásban megfogalmazott célkit�zések megvalósításának jogát a Hozam 2001 Kft. nyílt közbeszerzési eljárás keretében nyerte el, itt bárki, így a Faragó Antal által megjelölt „szakért�i” kör is indulhatott volna, amennyiben megfelel� szakmai kompetenciák felmutatására képesek lettek volna. A Hozam 2001 Kft. a Faragó Antal által hivatkozott klasztermenedzsment szerz�désben arra vállalt kötelezettséget, hogy támogatási források elnyerése érdekében elkészíti, összefogja, koordinálja a létrejött klasztermenedzsment pályázati tevékenységét. A cég ezen tevékenységét és tudását a klasztermenedzsment megállapodás a projekt alapértékének 50 %-ában határozta meg. A Kft. -a klasztermendzsment m�ködésének alapjai megteremtése érdekében benyújtott- pályázata sajnos nem nyert támogatást, ezt követ�en a menedzsment tagjai közötti viták miatt a klasztermenedzsment szerz�désben leírt tevékenységek megvalósítása meg sem kezd�dött. A Hozam 2001 Kft. egyébként a Tolna Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara Szolgáltató Kht-tól elnyert megbízás végrehajtásába bevonta a Faragó Antal által is említett szakért�i kört, annak több mint 2 millió Ft érték� megbízást adva. A szakért�i kör a feladat végrehajtása során szakmai alkalmatlanságát bizonyította, így az általuk készített dokumentumok semmiféle teljesítésbe nem épültek be. A kifizetett el�leg, amelynek összege elérte a 2 millió Ft-ot egy részének visszafizetése érdekében, hibás teljesítés címén a Hozam Kft. joger�sen pert nyert Faragó Antallal szemben, mely ítéletben a Bíróság Faragó Antalt a felvett el�leg visszafizetésére kötelezte.
H�nyi Pál
ügyvezet�

A Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetencia- és Innovációs Központ (KÖMEKIK) keretében
a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (PTE TTK),
a Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht.
és a Mecsek-Dráva Kht.
tanfolyamot szervez
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK címmel
vállalkozások és egyéb érdekl�d�k számára
Helyszín: Kapos Innovációs Központ (7361, Kaposszekcs�, Liget ltp. 10.)
A tanfolyam id�pontjai: 2007. szeptember 14. – október 12., minden pénteken 9 órai kezdettel
Az el�adások témái:
- A megújuló energiaforrások hasznosításának szükségessége.
- Biomassza energetikai hasznosítása
- Napenergia
- Geotermális energia
- Víz- és szélenergia
- Hidrogén technológia és mikro-kogeneráció Az el�adásokon a részvétel ingyenes, melyek után konzultációs lehet�séget biztosítunk.
Részvételi szándékát kérem, jelezze az alábbi elérhet�ségek valamelyikén:
Görcs Nóra
Tel.: 74/416-012 vagy 20/773-8377
E-mail: [email protected]
;
;

Megnyitották a Helyi Vidékfejlesztési Irodát
Új hídf�állásokkal b�vül a hazai vidékfejlesztési intézményrendszer, ugyanis a napokban az ország 167 vidéki kistérségében nyitják meg kapuikat a Helyi Vidékfejlesztési Irodák (HVI). A dombóvári kistérségben a HVI címet a Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht. nyerte el a Földm�velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán.
;
A Kht. által üzemeltetett Kapos Innovációs Központ konferenciatermében került megrendezésre a dél-dunántúli regionális HVI megnyitóünnepség augusztus 8-án, ami egyben a dombóvári kistérségi HVI megnyitót is jelentette. A rendezvényen Pásztohy András miniszteri biztos az Európai Unió agrár- és vidékpolitikájában zajló mintaváltásról beszélt, melyben az agrárium modernizációja és a környezettudatos gazdálkodás mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a vidékfejlesztés támogatására. A haladó szellem� vidékpolitika, illetve az integrált, minden szektorra és ágazatra kiterjed� vidékfejlesztés jegyében megtervezett, az Európai Mez�gazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 2007-2013 között rendelkezésre álló fejlesztési forrásai új esélyt jelentenek a felzárkózásra.
Az ünnepségen Dr. Neupor Zsolt a Vidékfejlesztési Tanácsadó Hálózati Igazgatóság igazgatója ismertette a Helyi Vidékfejlesztési Iroda hálózat szerepét és az irodák feladatait. A HVI-k a szaktárca, illetve a kistérségi önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek közötti kommunikáció kulcsfontosságú szerepl�i lesznek az ÚMVP megvalósítása során. Valóban egyfajta hidat, összeköt� kapcsot képeznek majd az országos stratégiát kidolgozó FVM és az azt tartalommal megtölt�, helyi szinten megvalósító projektgazdák között. Az információk áramoltatásán túl számos egyéb szolgáltatást nyújtanak majd a kistérségben, f�ként a helyi adottságokra épít� tudatos tervezés, a tervek operatív megvalósításában való közrem�ködés, a képesség- és készségfejlesztés, valamint a helyi közösségépítés körében, de részt vesznek a térség gazdasági és kulturális elképzeléseinek összehangolásában is. A helyi érdekl�d�k és érdekeltek által közösen kialakított fejlesztési stratégiák fogják kijelölni a kistérségek következ� hét évre szóló fejl�dési irányait, az elképzelések és ezek megvalósulása között az út tehát teljesen lineáris, nincsenek felesleges útveszt�k. A HVI-k felel�ssége e folyamat koordinálása, adminisztratív hátterének, átláthatóságának és követhet�ségének biztosítása, illetve a helyi szerepl�k motiválása.
Legaktuálisabb feladatuk az augusztus 27-t�l október 7-ig tartó LEADER-regisztráció lebonyolítása, melynek keretében lajstromba veszik mindazokat az akciócsoportokat és a hozzájuk csatlakozó önkormányzatokat, vállalkozókat és civil szervezeteket, akik – felismervén a helyi közösségek együttm�ködésében, a közös tervezésben és felel�s kivitelezésben rejl� lehet�ségeket – részt kívánnak venni a 2013-ig megvalósuló új LEADER-programban.
;
A dombóvári kistérségi Helyi Vidékfejlesztési Iroda elérhet�sége és ügyfélfogadási ideje:
;
Szente Ferenc
irodavezet�
Helyi Vidékfejlesztési Iroda
Dombóvári kistérség
;
Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht.
7361 Kaposszekcs�, Liget ltp. 10.
Tel/fax: 06-74/565-657
Mobil: 06-20/577-45-05
E-mail: [email protected]
Web: http://www.hvi.hu/

A Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht. tisztelettel meghívja

A HEFOP-1.3.1-06/1.-2006-11-0086/2.0 azonosítószámú projekt keretében

Id�pont 2007. július 31. (kedd) 17 óra

Helyszín: Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

A rendezvény programja:
B�vül� támogatási lehet�ségek megváltozott munkaképesség�ek foglalkoztatására Gárgyánné Germán Jolán, Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Szekszárdi Kirendeltség OTPbank, mint a vállalkozók biztos és megbízható üzleti partnere Szabó Ivett, MKV értékesítési szakért� Vállalkozásokat érint� aktuális pályázati lehet�ségek Madarász Orsolya, pályázati csoportvezet� Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht.
;
Részvételi szándékát kérem, jelezze az alábbi elérhet�ségek valamelyikén:
Tel.:74/565-657
E-mail: [email protected]
;
Ujvári Zita
projektmenedzse
;
2007.07.25
--------------------------------------------------
;
Felhívás
;

A Kapos ITK Kht. a Dombóvári Egészségipari Klaszter közrem�ködésével a jöv�ben egy EGÉSZSÉGHÁZat szeretne megvalósítani, melyhez keres egészségiparhoz köthet� vállalkozásokat, magánszemélyeket.
Biztosítunk…
§ igény szerint telephelyet, 200-500m 2 alapterületen
§ kedvezményes bérleti konstrukciót
§ egyéb szolgáltatásokat pl.: reklám tevékenység: reklám , marketing és online kommunikáció; többéves tapasztalattal rendelkez� szakmai tanácsadók.
;
B�vebb információ:
Dombóvári Egészségipari Klaszter Iroda
7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.
Telefon: 74/565-674
;
2007.05.31
;
;
-------------------------------------------
;
PÁLYÁZAT kisvállalkozók munkahelyteremtéshez kapcsolódó beruházásaihoz
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
pályázatot hirdet
„A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, munkavállalói létszámuk növelése” c.
támogatási program megvalósítására
;
A program célkit�zései
a) A m�köd� kisvállalkozások:
gazdasági versenyképességének javítása, termelési kapacitásaik modernizációja, a környezetvédelmi jogszabályok teljesítése érdekében a m�szaki és technológiai fejlesztése, a menedzsment képességeinek és az alkalmazottak tudásszintjének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásának növelése. b) A munkanélküliek alkalmazásával a települések (ezen belül kiemelten a kistelepülések) foglalkoztatottsági szintjének (ezen belül kiemelten a romák) növelése, és gazdasági felzárkóztatásának el�segítése.
;
A pályázók köre
A támogatási programra a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkez� alábbi mikro-, és kisvállalkozás pályázhat:
gazdasági társaság, vagy egyéb (KSH 129) szövetkezet, vagy egyéni vállalkozó. ;
A támogatási program célcsoportja
E támogatási programban a pályázónak aktív korú munkanélkülieket kell a projektjébe bevonnia és a kiírás szerint foglalkoztatnia.
;
A támogatás formája
A pályázati program keretében nyújtott támogatás formája vissza nem térítend�.
A támogatható tevékenységek, az elszámolható költségek
A támogatható tevékenységek
a) A gazdasági versenyképesség javítása (termelési kapacitások modernizációja, innovatív tevékenység, környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelés) és az új munkahelyekkel összefüggésben:
az építési, felújítási, átalakítási tevékenység, és/vagy a gépek, berendezések, felszerelések beszerzése, és/vagy a haszongépjárm�vek, az üzleti tevékenységhez kapcsolódó szoftverek vásárlása. b.) A kisvállalkozás menedzsmentje képességeinek-, és a foglalkoztatottak tudásszintjének fejlesztése.
Az elszámolható költségek
.a.) pontban felsorolt tevékenységek esetében elszámolható költségek:
az építési, felújítási, átalakítási költségek, a gépek, berendezések, felszerelések beszerzésének költségei, az informatikai fejlesztés szoftver költségei, haszongépjárm�vek vásárlása. b.) pontban felsorolt tevékenységek esetén elszámolható költségek:
marketing ismeretek, ECDL képesítés, idegen nyelvi képzés és nyelvvizsga, az üzleti tevékenységhez kapcsolódó OKJ-s képzés. ;
A támogatás és a kötelez� öner� (saját forrás) mértéke
A támogatási program keretében az új munkavállaló – aktív korú munkanélküli – figyelembe vételével 2 millió Ft/f� az elnyerhet� támogatás mértéke. A pályázó maximum 6 f� létszámb�vítést vállalhat a projektjében, ennek figyelembe vételével legfeljebb 12 millió Ft támogatás igényelhet� és biztosítható egy pályázó számára.
a.) pontban meghatározott, a gazdasági versenyképesség javítása és az új munkahelyekkel összefüggésben:
az igényelhet� támogatás mértéke 75 % a kötelez� saját forrás mértéke 25 % b.) pontban meghatározott menedzsment képességeinek-, és a foglalkoztatottak tudásszintjének fejlesztése estében:
az igényelhet� támogatás mértéke 90 % a kötelez� saját forrás mértéke 10 % ;
A pályázó a projekt költségeit a saját, illetve az OFA forráson túl más szervezetekt�l kapott támogatással, hitellel (kölcsönnel) is kiegészítheti.
www.kapositk.hu Kapos Innov�ci�s Transzfer K�zpont Kht. ;© ;2006 ; ; ; desing and code by b-web st�di� P�cs

Népszerű szolgáltatások
Építőipar  orvos  vendéglátás  Szolgáltatás  étterem  fogászat  fogorvos  Kereskedelem  fogorvosi rendelő  Hotel / Panzió / Szállás  Egyéb  Étterem / Pub / Söröző  háziorvos  gyártás  Oktatás  fodrászat  Ipar  szerviz  hajápolás  kozmetika