Szolgaltatasok.com Új szolgáltatás hozzáadása Kapcsolat
Szolgáltatás keresése:
Népszerű városok
Budapest  Debrecen  Pécs  Győr  Miskolc  Székesfehérvár  Szeged  Siófok  Kecskemét  Nyíregyháza  Szombathely  Budaörs  Tatabánya  Érd  Eger  Veszprém  Dunaújváros  Zalaegerszeg  Kaposvár  Békéscsaba 
7000 Sárbogárd , József Attila Utca 20. Térkép

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája És Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye térkép

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája És Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye


Telefon: 25/508-180

  

Weboldal (kossuthsuli.hu)


Email cím: [javascript protected email address]
Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

A Fejér Megyei Önkormányzat célja, hogy segítse azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a többi gyermekkel, tanulóval történő együttnevelését, akik a megye településein élnek. Ezért hozta létre és működteti Sárbogárdon az integrált nevelést-oktatást segítő szakmai intézményegységet.
A nevelési-oktatási intézmények szakmai munkájának hatékonyabb megszervezéséhez kíván segítséget nyújtani a Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye segítő gyógypedagógus hálózat működtetésével.


Az EGYMI szakszolgálatként ellátott feladatkörei
− Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
− Fejlesztő felkészítés
− Utazószakember-hálózat működtetése

Az EGYMI szakmai szolgáltatásai
− Szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése. Az integrált nevelést-oktatást végző pedagógusok szakmai- és módszertani munkájának segítése a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében.
− Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
− Tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, információk közvetítésével.
−Adatbázis működtetése a megye speciális végzettségű szakemberekkel való ellátottságának ismertsége érdekében. Szakemberek, támogató szolgáltatások közötti együttműködések kiépítésének segítése.

Tanulásban akadályozottak általános iskolája

A tanulásban akadályozott gyermekek számára nyolc évfolyamon folyik a tanítás. Oktató-nevelő munkánkban olyan gyógypedagógiai segítő-fejlesztő eljárásokat alkalmazunk melyekkel a pszichés funkciók zavarai következtében fellépő hiányok csökkenthetők. A gyermekek fejlődését jól képzett gyógypedagógusok és az őket segítő gyógypedagógiai asszisztensek biztosítják. Differenciált óraszervezés, diszlexia-prevenciós olvasás-írás tanítási módszer, számolási zavar feloldását segítő terápia, mozgásfejlesztés, a nyelvi zavarok javítására szolgáló logopédiai kezelés és egyéni fejlesztő foglalkozások alkalmazása teszik eredményessé munkánkat.
A tanítási órák után napközis ellátást biztosítunk a tanulók számára.
A tanulók szabadidejének hasznos eltöltéséhez hozzájárulnak szakköreink.
Jól felszerelt iskolai könyvtár áll a tanulók rendelkezésére.

Tanulásban akadályozottak speciális szakiskolája

Intézményünkben a középfokú oktatás speciális szakiskolában történik. A képzés 4 évfolyamon folyik. A 9-10. évfolyamon az alapismeretek megerősítése mellett a szakképzésre való felkészülés történik.
11-12. évfolyamon jelenleg az Országos Képzési Jegyzékben rögzített bőrtárgykészítő és varrómunkás szakképesítés megszerzésére van lehetőség. A szakmai vizsgára elméleti és gyakorlati oktatás keretében történik a felkészítés.
A termelőmunkába való bekapcsolódást a Tailor Tanoda Kft. biztosítja.

Értelmileg akadályozottak általános iskolái nevelése

Az értelmileg akadályozott gyermeket integráltan neveljük. Szakképzett gyógypedagógusok és a csoportokban állandóan jelen lévő gyógypedagógiai asszisztensek vesznek részt a kiscsoportos fejlesztésben. Nevelésük képességeikhez igazodó fejlesztési programokkal, pedagógiai többletszolgáltatásokkal valósul meg.
Egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazásával segítjük elő, hogy a gyermekek azon képességei, amelyek a sikeres társadalmi beilleszkedést segítik a lehető legmagasabb szintre fejlődjenek, személyiségük harmonikussá váljon, sikerélményhez jussanak.

Speciális készségfejlesztő szakiskola

Értelmileg akadályozott tanulóink az általános iskola befejezése után a készségfejlesztő szakiskolai tagozaton folytatják tanulmányaikat. A képzés 4 éves. A szakképzéssel szeretnénk elérni, hogy a tanulókat képessé tegyük egyszerű, jól begyakorolt munkafolyamatok elvégzésére.

Várjuk az érdeklődő intézmények és pedagógusok megkeresését a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának eredményesebb megvalósítása érdekében.

Szolgáltatásainkat igényelhetik azok a nevelési-oktatási intézmények, akik sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését-oktatását végzik.
Szolgáltatásaink elérhetőek Fejér megye területén Bicske, Martonvásár, Mór, Sárbogárd, Velence körzetében

Hívja a 06-25-508-180 telefonszámot
Kossuth Zs. EGYMI
7000 Sárbogárd
József A. u. 20.
Telefon/Fax: 06-25-508-180
E-mail: [email protected]név:
FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KOSSUTH ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE
cím:
7000 Sárbogárd, József Attila u. 20.

telefon:
(25) 508-180
(25) 508-181
fax:
(25) 508-180
webl:
www.kossuthsuli.hu
e-mail:
[email protected]
igazgató:
Györök Ágnes


alkalmazottak száma:
26 fő (ebből szakalkalmazott: 22 fő)


tanulók száma: 102 fő
- 1-8 évfolyamon tanuló: 52 fő
- speciális szakiskolai tanuló: 50 fő


Szolgáltatás kategóriái

Oktatás  

Hasonló szolgáltatások

Intézményünk gyógypedagógiai nevelési oktatási intézmény, kizárólag sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó általános iskola, speciális szakiskola és egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
A Fejér Megyei Önkormányzat célja, hogy segítse azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a többi gyermekkel, tanulóval történő együttnevelését, akik a megye településein élnek. Ezért hozta létre és működteti Sárbogárdon az integrált nevelést-oktatást segítő szakmai intézményegységet.
A nevelési-oktatási intézmények szakmai munkájának hatékonyabb megszervezéséhez kíván segítséget nyújtani a Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye segítő gyógypedagógus hálózat működtetésével.
Az EGYMI szakszolgálatként ellátott feladatkörei
− Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
− Fejlesztő felkészítés
− Utazószakember-hálózat működtetése

Az EGYMI szakmai szolgáltatásai
− Szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése. Az integrált nevelést-oktatást végző pedagógusok szakmai- és módszertani munkájának segítése a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében.
− Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
− Tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, információk közvetítésével.
−Adatbázis működtetése a megye speciális végzettségű szakemberekkel való ellátottságának ismertsége érdekében. Szakemberek, támogató szolgáltatások közötti együttműködések kiépítésének segítése.
Tanulásban akadályozottak általános iskolája
A tanulásban akadályozott gyermekek számára nyolc évfolyamon folyik a tanítás. Oktató-nevelő munkánkban olyan gyógypedagógiai segítő-fejlesztő eljárásokat alkalmazunk melyekkel a pszichés funkciók zavarai következtében fellépő hiányok csökkenthetők. A gyermekek fejlődését jól képzett gyógypedagógusok és az őket segítő gyógypedagógiai asszisztensek biztosítják. Differenciált óraszervezés, diszlexia-prevenciós olvasás-írás tanítási módszer, számolási zavar feloldását segítő terápia, mozgásfejlesztés, a nyelvi zavarok javítására szolgáló logopédiai kezelés és egyéni fejlesztő foglalkozások alkalmazása teszik eredményessé munkánkat.
A tanítási órák után napközis ellátást biztosítunk a tanulók számára.
A tanulók szabadidejének hasznos eltöltéséhez hozzájárulnak szakköreink.
Jól felszerelt iskolai könyvtár áll a tanulók rendelkezésére.
Tanulásban akadályozottak speciális szakiskolája
Intézményünkben a középfokú oktatás speciális szakiskolában történik. A képzés 4 évfolyamon folyik. A 9-10. évfolyamon az alapismeretek megerősítése mellett a szakképzésre való felkészülés történik.
11-12. évfolyamon jelenleg az Országos Képzési Jegyzékben rögzített bőrtárgykészítő és varrómunkás szakképesítés megszerzésére van lehetőség. A szakmai vizsgára elméleti és gyakorlati oktatás keretében történik a felkészítés.
A termelőmunkába való bekapcsolódást a Tailor Tanoda Kft. biztosítja.
Értelmileg akadályozottak ál talános iskolái nevelése
Az értelmileg akadályozott gyermeket integráltan neveljük. Szakképzett gyógypedagógusok és a csoportokban állandóan jelen lévő gyógypedagógiai asszisztensek vesznek részt a kiscsoportos fejlesztésben. Nevelésük képességeikhez igazodó fejlesztési programokkal, pedagógiai többletszolgáltatásokkal valósul meg.
Egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazásával segítjük elő, hogy a gyermekek azon képességei, amelyek a sikeres társadalmi beilleszkedést segítik a lehető legmagasabb szintre fejlődjenek, személyiségük harmonikussá váljon, sikerélményhez jussanak.
Speciális készségfejlesztő szakiskola
Értelmileg akadályozott tanulóink az általános iskola befejezése után a készségfejlesztő szakiskolai tagozaton folytatják tanulmányaikat. A képzés 4 éves. A szakképzéssel szeretnénk elérni, hogy a tanulókat képessé tegyük egyszerű, jól begyakorolt munkafolyamatok elvégzésére.
Várjuk az érdeklődő intézmények és pedagógusok megkeresését a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának eredményesebb megvalósítása érdekében.
Szolgáltatásainkat igényelhetik azok a nevelési-oktatási intézmények, akik sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését-oktatását végzik. ;
Szolgáltatásaink elérhetőek Fejér megye területén Bicske, Martonvásár, Mór, Sárbogárd, Velence körzetében
Hívja a 06-25-508-180 telefonszámot
Kossuth Zs. EGYMI
7000 Sárbogárd
József A. u. 20.
Telefon/Fax: 06-25-508-180
E-mail: [email protected]
;

cím:
7000 Sárbogárd, József Attila u. 20.

Népszerű szolgáltatások
Építőipar  orvos  vendéglátás  Szolgáltatás  étterem  fogászat  fogorvos  Kereskedelem  fogorvosi rendelő  Hotel / Panzió / Szállás  Egyéb  Étterem / Pub / Söröző  háziorvos  gyártás  Oktatás  fodrászat  Ipar  szerviz  hajápolás  kozmetika